ارسال لاگ های میکروتیک خود را به Syslog Server

نحوه ارسال لاگ های میکروتیک به Syslog Server
اردیبهشت, 1398 بدون نظر عمومی
مقدمه : در این مقاله در نظر داریم نحوه ارسال لاگ های میکروتیک به Syslog Server آموزش دهیم. در صوریت که برق ورودی به روتربرد قطع شود، تجهیزات شما لاگ ها و زمان و تاریخ را از دست خواهد داد. از طرفی دیگر اگر تجهیزات زیادی در شبکه دارید ...