ایجاد محدودیت و یا Limitation

ایجاد محدودیت و یا Limitation بر روی مدت زمان مکالمات در سیستم Voip
اردیبهشت, 1398 بدون نظر VOIP, آموزش
در پروژه های ویپ گاهی نیاز است که تماسها دارای محدودیت در مدت مکالمه باشد این کار باعث مدیریت خطوط شده و مشغول شدن خط را کاهش می دهد، برای ایجاد این محدودیت از پارامترAsterisk dial options  استفاده می شود، که در دو بخش “تعریف Extension ” و “تعریف ...