ایمن سازی روتربردهای میکروتیک

راهنمای سریع ایمن سازی و امنیت روتربرد های میکروتیک
فروردین, 1398 بدون نظر آموزش, میکروتیک
مقدمه : در این مقاله میخواهیم راهنمای سریع ایمن سازی و امنیت روتربرد های میکروتیک برای شما توضیح دهیم. گاهی وقتی اتفاق افتاده که روتر شما آلوده به حملات شبکه ای شده است و یا مستعد به این حمله ها هست، در این مقاله دو روش مهم و کاربردی ...