راه اندازی تانل EoIP میکروتیک

معرفی تانل EoIP و نحوه راه اندازی آن بر روی میکروتیک
فروردین, 1398 بدون نظر آموزش, میکروتیک
معرفی تانل EoIP و نحوه راه اندازی آن بر روی میکروتیک مقدمه : در این مقاله در نظر داریم تعریف درستی از تانل EoIP و نحوه راه اندازی آن بر روی میکروتیک را اموزش دهیم. در مجموع به هر ارتباطی که از یک نقطه با نقطه ی دیگر از ...