راه اندازی Load balance

نحوه راه اندازی سناریوی Load Balance در روتربردهای میکروتیک
اردیبهشت, 1398 بدون نظر عمومی
مقدمه : در این مقاله سعی شده است مبحث Load Balance در یک سناریو عملی به صورت کامل تشریح شود. در این سناریو ما می خواهیم 2 خط اینترنت خود را که از 2 ISP مجزا گرفته ایم در اختیار کاربران شبکه قرار دهیم. ISP 1 = Sabanet ISP ...