رفع مشکل عدم شناسایی دیسک SSD

رفع مشکل عدم شناسایی دیسک SSD در VMware Vsphere ESXi
اردیبهشت, 1398 بدون نظر آموزش, مجازی سازی
در موارد زیادی مشاهده شده که دیسک SSD با اینکه در ماشین مجازی VMware شناخته شده ولی در عنوان آن عبارت Non-SSD یا دیسک غیر SSD  به چشم می خورد. برای رفع این مشکل و شناساندن دیسک SSD به ESX در VMware لا زم است ابتدا SSH و خط ...