شاتل

تنظیم و راه اندازی سیپ ترانک شاتل، شاتل تاک
اردیبهشت, 1398 بدون نظر VOIP, آموزش
مقدمه : سیپ ترانک در ایران توسط شرکتهای FCP ارائه میگردد. این شرکتها موظف به ارئه خطوط تلفنی همچونم شرکت مخابرات ایران هستند و از بستر اینترنت و پروتکل سیپ برای ارائه خطوط ثابت استفاده میکنند. خیلی از شرکتها نیز در حال حاضر از تکنولوژی ویپ برای سیستم تلفنی ...