نحوه تغییر ساعت و تاریخ میکروتیک

چگونگی تنظیم NTP Client برروی میکروتیک
فروردین, 1398 بدون نظر آموزش, میکروتیک
چگونگی تنظیم NTP Client برروی میکروتیک مقدمه : در این مقاله در نظر داریم نحوه تنظیم NTP Client برروی میکروتیک و اینکه چرا تنظیمات و بروزرسانی NTP Client دارای اهمیت میباشد را برای شما توضیح دهیم. تنظیمات ساعت و تاریخ و Update بودن آن برروی روترها و سوییچ های ...