کارت سنگوما (Sangoma)

نحوه نصب کارت سنگوما (Sangoma) بر روی ایزابل (Issabel)
خرداد, 1398 بدون نظر VOIP, آموزش
مقدمه : سیستم تلفنی ایزابل و یا همان الستیکس سابق محبوب ترین سیستم تلفنی کدباز مبتنی بر استریسک دنیاست که در ایران نیز پرکاربرد ترین سیستم تلفنی ویپ محسوب می گردد، ایزابل پس از ارائه نسخه 4 خود نشان داد که سیستمی ایمن و پایدار ارائه می دهد. در ...