EoIP تانل میکروتیک

معرفی و نصب راه اندازی سرویس(NTP (Network Time Protocol در میکروتیک
اردیبهشت, 1398 بدون نظر آموزش, میکروتیک
مقدمه : در این مقاله سعی شده تا نحوه نصب و راه اندازی سرویس (NTP (Network Time Protocol در میکروتیک را برای شما آموزش دهیم. پروتکل (Network Time Protocol (NTP چیست؟ برای تنظیم و همگام سازی دقیق ساعت سیستم ها و دستگاه ها با ساعت های اتمی مورد استفاده ...
معرفی تانل EoIP و نحوه راه اندازی آن بر روی میکروتیک
فروردین, 1398 بدون نظر آموزش, میکروتیک
معرفی تانل EoIP و نحوه راه اندازی آن بر روی میکروتیک مقدمه : در این مقاله در نظر داریم تعریف درستی از تانل EoIP و نحوه راه اندازی آن بر روی میکروتیک را اموزش دهیم. در مجموع به هر ارتباطی که از یک نقطه با نقطه ی دیگر از ...