(Interface & Accessories)

محصولات بیسیم میکروتیک (Wireless System)
شهریور, 1398 بدون نظر آموزش, میکروتیک
محصولات بیسیم میکروتیک (Wireless System) این محصولات به دو دسته بیرونی (Outdoor) و درونی (Home & Office) که مناسب برای استفاده در فضای خانه و یا دفتر هستند تقسیم می شوند. طراحی و جنس بدنه محصولات بیسیم بیرونی شرکت Mikrotik مناسب برای محیط بیرون است. این سری محصولات از ...