MRTG

معرفی MRTG به عنوان نرم افزار Monitoring شبکه
تیر, 1398 بدون نظر آموزش, شبکه
مروری بر MRTG : نرم افزارمدیریتی MRTG( Multi Router Traffic Grapher ) درسال1994 توسط آقایانTobias Oetike و Dave Rand تحت ( Public License(General ایجادگردید .نرم افزارمذکور برپایه زبان Perl نگارش گردیده وجهت اجرا نیاز به مترجم زبان Perl دارد .امروزه MRTGبه عنوان یکی از مهمترین ابزار Monitoring برای کنترل ترافیک Link های مختلف درشبکه ها شناخته می شود . MRTG براساس پروتکل SNMP پایه گذاری شده است که به ...