SMB میکروتیک

کاربرد SMB میکروتیک و نحوه راه اندازی این سرویس
اردیبهشت, 1398 بدون نظر عمومی
مقدمه : در این مقاله در نظر داریم کاربرد SMB میکروتیک و نحوه راه اندازی این سرویس را برای شما آموزش دهیم. فن آوری ” اشتراک فايل ” يکی از روش های متداول به منظور مبادله و يا اشتراک فايل ها توسط کاربران است. میکروتیک از نسخه 5.12 RouterOS  روتربردهای میکروتیک امکانی جدید ...