x

نحوه راه اندازی سرویس ویپ (VoIP) جهت تماس های داخلی با محصولات زایکو
اردیبهشت, 1398 بدون نظر VOIP, آموزش
همان طور که در مقاله ی “معرفی و آموزش تنظیمات اولیه محصولات زایکو ” محصولات زایکو را (Zycoo) را معرفی کردیم و نحوه اتصال به آن و تنظیمات اولیه برروی آن را نیز آموزش دادیم. در این مقاله سعی داریم یک سناریو ساده با یکی از محصولات زایکو پیاده ...